Reklama
X

Niemcy: Zadania Urzędu Pracy i Jobcenter

Urzędy Pracy oraz placówki Jobcenter są ważnymi instytucjami, które mają za zadanie pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy. To u nich znajdziemy oferty pracy, uzyskamy wsparcie w rekrutacji czy informacje na temat opieki nad dziećmi i wsparciu finansowym.

Zadania Urzędu Pracy

Federalny Urząd Pracy, czyli Bundesagentur für Arbeit – w skrócie (BA), świadczy usługi dla poszukujących pracy, już zatrudnionych, jak również dla firm i instytucji. W Niemczech funkcjonuje dobrze zorganizowana sieć urzędów pracy, które udzielają porad poszukującym pracy i praktyk, wspierają osoby niepełnosprawne na rynku pracy oraz wypłacają takie świadczenia, jak zasiłek dla bezrobotnych. Poza tym instytucje te służą radą pracodawcom w kwestii polityki personalnej.

Urzędy Pracy wspierają także aktywnie pracowników, finansując podnoszenie ich kwalifikacji oraz wypłacając dodatki w celu ułatwienia odnalezienia się na rynku pracy.

Kolejnymi zadaniami są badania nad rynkiem pracy i poszczególnymi branżami, ich obserwacja i sporządzanie raportów i statystyk. Urzędy pracy rzadziej zajmują się wypłacaniem zasiłku wychowawczego. Czuwają jednak nad tym, by nikt nie nadużywał prawa do pobierania różnego rodzaju wsparcia.

Klienci Urzędów Pracy

Z usług Urzędu Pracy korzystają osoby, którym przysługuje prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych I (Arbetslosengeld I) lub takie, którym nie przysługuje ani ten zasiłek, ani wsparcie na zapewnienie podstawowego utrzymania (Grundsicherung). Do Urzędu Pracy może udać się każdy, kto chce zaczerpnąć porady dotyczącej własnej sytuacji zawodowej, jeżeli nie zgłosił się jeszcze jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

Zadania Jobcenter

Regionalne placówki nazywane Jobcenter obsługują poszczególne okręgi oraz miasta, gwarantując podstawowe utrzymanie oraz wsparcie świadczeniobiorcom zasiłku dla bezrobotnych II w zdobyciu pracy. Pod pewnymi warunkami placówki mogą wypłacać także np. zasiłek macierzyński oraz zasiłek dla matek samodzielnie wychowujących dzieci czy dodatki finansowe na podstawowe wyposażenie mieszkania.

Głównym zadaniem Jobcenter jest udzielenie wsparcia osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy. Placówki udzielają niezbędnych informacji, służą fachową poradą i pośredniczą między pracownikiem a pracodawcą. W tym celu Jobcenter mogą wspierać dalsze wykształcenie bezrobotnego lub wypłacać mu dodatek ułatwiający odnalezienie się na rynku pracy. Dalej na liście usług tych instytucji znajdziemy pomoc osobom uzależnionym czy zadłużonym.

Klienci Jobcenter

Jobcenter sprawują opiekę nad świadczeniobiorcami zasiłku dla bezrobotnych II znanego jako Hartz IV.

 

Foto: Bernd Schwabe in Hannover (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons