Reklama
X

Porady: Przegląd najważniejszych zmian podatkowych w 2017 roku w Niemczech

Jako właściciel firmy w Niemczech lub jej pracownik powinieneś wiedzieć, jakie zmiany podatkowe czekają cię w bieżącym roku i jak na nie ewentualnie zareagować. Dlatego poniżej przedstawimy przegląd najważniejszych zmian w tej kwestii, wchodzących w życie w 2017 roku.

Jeśli w twojej firmie używane są pojazdy elektryczne, hybrydowe pojazdy elektryczne lub rowery elektryczne, to od 2017 roku związane są z nimi pewne ulgi podatkowe: zwolnienie z podatku od pojazdów mechanicznych przez okres 10 lat oraz nieopodatkowane ładowanie pojazdów elektrycznych. Z kolei wartość świadczeń rzeczowych w odniesieniu do przekazanych pracownikom nieodpłatnie lub taniej posiłków wynosi w 2017 roku 1,70 euro dla śniadania oraz 3,17 euro dla obiadu/kolacji.

 

Zagraniczne podróże służbowe

Jeśli zwracasz swojemu pracownikowi wydatki na nocleg i wyżywienie związane z zagraniczną podróżą służbową, aktualne zryczałtowane kwoty podlegające nieopodatkowanemu zwrotowi znajdziesz w nowym piśmie informacyjnym Federalnego Ministerstwa Finansów. Jeśli zaś produkujesz artykuły spożywcze lub nimi handlujesz, używanie ich do własnych celów przez ciebie, małżonka lub twoje dzieci musi zostać opodatkowane. Użytek własny powiększa zysk oraz wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku VAT. Na stronie Federalnego Ministerstwa Finansów (bundesfinanzministerium.de) można znaleźć już nowe ryczałty na 2017 rok. Na uwagę zasługuje również to, że w bieżącym roku musisz zapłacić podatek tylko wtedy, gdy twój podlegający opodatkowaniu dochód przekracza podstawową kwotę wolną od podatku w wysokości 8820 euro dla osób w stanie wolnym oraz 17 640 euro dla wspólnie rozliczających się małżonków.

 

Zimna progresja

Z kolei osoby, które w 2017 roku otrzymają podwyżkę wynagrodzenia, powinny odczuć to finansowo. Z tego powodu w bieżącym roku ulegnie redukcji tak zwana zimna progresja. Zimna progresja oznacza, iż pracownik po otrzymaniu podwyżki w rzeczywistości nie zauważył ani centa więcej w swoim portfelu z powodu wyższych podatków oraz inflacji. Redukcja zimnej progresji ma zostać osiągnięta poprzez uwzględnienie stopy wzrostu inflacji w taryfach podatkowych.

 

Deklaracja podatkowa

Jeśli ani ty, ani twój małżonek nie pobieracie wynagrodzenia za pracę, emerytury ani emerytury zakładowej, musisz złożyć deklarację podatkową w urzędzie skarbowym jedynie wtedy, gdy łączna suma twoich dochodów przekracza 8820 euro dla singli lub 17 640 euro dla rozliczających się wspólnie małżonków. Przykład: Pobierasz jedynie ustawową emeryturę w wysokości 16 800 euro rocznie (z uwzględnieniem kwoty wolnej wynoszącej 8000 euro). Ponieważ łączna suma twoich dochodów w 2017 roku wyniosła jedynie 8698 euro (roczna renta brutto w wysokości 17 000 euro minus kwota wolna 8000 euro, minus koszty uzyskania przychodu 102 euro), nie musisz składać w tym roku deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym.

 

Wydatki specjalne

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe mogą zostać odliczone w 2017 roku jako wydatki specjalne w wysokości 84 procent. Należy jednak uwzględnić limity obowiązujące przy płatności składek. Wynoszą one odpowiednio 23 362 euro w przypadku singli oraz 46 724 euro w przypadku wspólnie rozliczających się małżonków.

Przykład: Jesteś osobą stanu wolnego, otrzymałeś spadek i w 2017 roku chciałbyś zapłacić wysoką składkę na podstawowe ubezpieczenie. Jeśli zapłacisz 23 362 euro, będziesz mógł odliczyć 19 624 euro (23 362 euro × 84 procent) w ramach tak zwanych wydatków specjalnych. W przypadku zapłacenia 30 000 euro sytuacja nie ulegnie zmianie – i tak będziesz mógł odliczyć maksymalnie 19 624 euro.

 

Opodatkowanie emerytury

Jeżeli w 2017 roku przejdziesz na zasłużoną emeryturę, opodatkowaniu podlegać będzie 74 procent ustawowego świadczenia. W roku 2018, po 12 miesiącach pobierania przez ciebie emerytury, urząd skarbowy ustali przysługującą do końca życia kwotę wolną w wysokości 26 procent rocznej emerytury brutto. Przykład: Przechodzisz na emeryturę w czerwcu 2017 roku, otrzymując ustawowe świadczenie w łącznej wysokości 10 500 euro (licząc do końca roku). Emerytura w 2018 roku wyniesie 18 600 euro. Jeśli musisz złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym, opodatkowaniu podlegać będzie emerytura w wysokości 7668 euro (10 500 euro × 74 procent = 7770 euro, minus 102 euro kosztów uzyskania przychodu). Z kolei w 2018 roku urząd skarbowy ustali przysługującą do końca życia kwotę wolną w wysokości 4836 euro (26 procent × 18 600 euro).

 

Kwota wolna od podatku

A w bieżącym roku wynosi ona 20,8 procent tychże przychodów, maksymalnie 988 euro rocznie. Dla zobrazowania prezentujemy przykład: W 2016 roku ukończyłeś 64. rok życia, a w 2017 osiągnąłeś dochód w wysokości 40 000 euro z tytułu zatrudnienia w charakterze pracownika umysłowego. Po uwzględnieniu sumy wolnej urząd skarbowy opodatkuje jednak tylko 39 012 euro. Jednocześnie podkreślamy: od 2005 roku suma wolna od opodatkowania ulega corocznemu zmniejszeniu wraz z przejściem na emeryturę każdego kolejnego rocznika.

 

Wsparcie finansowe

Jeśli wspierasz finansowo swojego rodzica lub dziecko, na które nie przysługuje już zasiłek rodzinny, w 2017 roku możesz dokonać odliczenia z tytułu nadzwyczajnych obciążeń do maksymalnej kwoty 8820 euro. Ograniczenie: jeśli będąca beneficjentem wsparcia osoba osiąga własne przychody przekraczające 624 euro, wykraczająca poza ten limit kwota pomniejsza odpowiednio wyżej wymieniony limit 8820 euro. Przykład: W 2017 roku wspierasz kwotą 10 000 euro 30-letniego syna, który jeszcze studiuje. Osiąga on dochód z dorywczej pracy w wysokości 4000 euro. Skutek – maksymalna kwota odliczenia na 2017 rok to 8820 euro. Z powodu własnych dochodów wspieranej osoby ulegnie ona pomniejszeniu o 3376 euro (4000 euro minus dopuszczalny limit 624 euro). Ostatecznie z tytułu nadzwyczajnych obciążeń odliczyć będzie można 5444 euro (limit 8820 euro minus 3376 euro).

 

Przeprowadzka

Jeśli przeprowadzasz się z przyczyn zawodowych, wydatki związane z przeprowadzką mogą zostać zakwalifikowane do objętych ulgą podatkową kosztów uzyskania przychodu – nawet wtedy, gdy w rzeczywistości nie powstały żadne koszty. W ramach kosztów uzyskania przychodu można odliczyć wyższe ryczałty na koszty przeprowadzki. Odliczeniu podlegają również związane z przeprowadzką koszty korepetycji dla dzieci w wysokości 1882 euro (przeprowadzka do 31.01.2017) lub 1926 euro (od 1.02.2017 r.).

Wskazówka: Przeprowadzka może zostać uznana za uwarunkowaną zawodowo w następujących sytuacjach:

1. Wprowadzasz się do mieszkania służbowego.

2. Dzięki przeprowadzce oszczędzasz łącznie godzinę dziennie, poświęcaną wcześniej na dojazd do pracy i powrót do domu. Nowość: dotychczas musiałeś korzystać ze środka transportu, aby dotrzeć do pracy. Po przeprowadzce drogę do pracy możesz pokonać pieszo w parę minut. Jeżeli urząd skarbowy nie uzna przeprowadzki za podyktowaną przyczynami zawodowymi, odliczenie kosztów uzyskania przychodu nie będzie możliwe. Jeśli jednak za pośrednictwem rachunków/potwierdzeń przelewów będziesz w stanie wykazać, że poniosłeś koszty związane w wynajęciem firmy spedycyjnej do przeprowadzki, urząd skarbowy zaliczy 20 procent kosztów usługi na poczet twojego podatku (tzw. usługi związane z gospodarstwem domowym).

 

Zabezpieczenie emerytalne

Pracownicy, którzy opłacają ze swojego wynagrodzenia składki na tak zwaną rentę zakładową, nie muszą płacić podatku od części wypłaty przeznaczanej na zabezpieczenie emerytalne. W 2017 roku zwolniona z podatku jest kwota do 3048 euro w roku lub do 254 euro miesięcznie. Wartości te obowiązują w odniesieniu do wszystkich landów w Niemczech.

 

Zasiłek rodzinny Kindergeld

Od 2017 roku rodzice otrzymają 2 euro więcej na dziecko. W przypadku czteroosobowej rodziny będzie to więc 96 euro na plusie na przestrzeni roku. Na pierwsze i drugie dziecko rodzice otrzymają 192 euro, na trzecie 198, a na każde kolejne 223 euro.

 

Kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci

Kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci ulegnie podwyższeniu w 2017 roku. Nic nie zmieni się jednak w samej procedurze. W pierwszym rzędzie rodzicom zostanie wypłacony zasiłek rodzinny Kindergeld na dane dziecko. Kwoty wolne od podatku ze względu na posiadanie dzieci zostaną odliczone wyłącznie od dochodu, jeśli oszczędność podatkowa miałaby okazać się wyższa niż świadczenie Kindergeld. Od 2017 roku kwota wolna ze względu na posiadanie dzieci wynosi 4716 euro na dziecko. Zwiększeniu nie ulega kwota wolna z tytułu opieki, wychowania i kształcenia dziecka. W dalszym ciągu jest to 2640 euro. Łączna suma kwot wolnych w przeliczeniu na dziecko może więc wynieść 7356 euro.