Reklama
X

Familiengeld - wszystko co musisz wiedzieć o nowym świadczeniu

Kto otrzyma dodatkowe pieniądze na dziecko? Ile wynosi świadczenie? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania!

Bawarska Rada Ministrów przyjęła uchwałę w myśl której, rodziny otrzymają na jedno i dwuletnie dzieci 250 euro miesięcznie. Na trzecią i kolejne pociechy bawarski rząd będzie wypłacać rodzicom 300 euro. Wraz z nowym świadczeniem pojawia się szereg pytań i kwestii do wyjaśnienia:

W jakim celu został wprowadzony zasiłek rodzinny Familiengeld?

W ten sposób władze Bawarii zamierzają wspierać finansowo rodziny z małymi dziećmi. Świadczenie ma być gwarancją dobrej jakości życia oraz swoistą nagrodą dla rodziców za wychowywanie dzieci.

Czy dziecko musi chodzić do żłobka?

To czy rodzice zdecydują się wysłać swoje pociechy do żłobka czy nie, jest bez znaczenia. Świadczenie przysługuje wszystkim rodzinom, niezależnie od tego jak opiekunowie decydują się wychowywać i kształcić dzieci. Rodzice nie będą również rozliczani z tego, na co przeznaczą pieniądze. W tym kontekście warto wspomnieć, że sumując świadczenia Betreuungsgeld, Landeserziehungsgeld oraz wspomniany Familiengeld rodziny w Bawarii otrzymają więcej pieniędzy niż dotychczas. Zyskają przede wszystkim rodziny wielodzietne i niezamożne.

Ile wynosi świadczenie?

Świadczenie jest wypłacane wszystkim rodzicom posiadającym dzieci w wieku od jednego do dwóch lat. Wysokość świadczenia na pierwszą i drugą pociechę to 250 euro miesięcznie (na każde dziecko). Rodziny wielodzietne (od trójki dzieci) mogą liczyć na 300 euro miesięcznie (na każde dziecko). W sumie przez okres pobierania świadczenia (maksymalnie dwa lata) rodzice otrzymają między 6.000 a 7.200 euro (w zależności od tego ile członków ma rodzina). Wysokość świadczenia jest niezależna od wysokości dochodu.

Od kiedy świadczenie będzie wypłacane?

Zasiłek rodzinny Familiengeld będzie wypłacany począwszy od 1 września 2018 roku.

Jak otrzymać pieniądze? Gdzie należy złożyć wniosek?

Rodzice, którzy złożyli wniosek o zasiłek wychowawczy Elterngeld, który został rozpatrzony pozytywnie, nie są zobowiązani do składania wniosku o bawarski Familiengeld. Wniosek o Elterngeld jest bowiem traktowany również jako wniosek o Familiengeld. Tym samym 98% rodzin, którym przysługuje świadczenie, nie muszą robić nic aby je otrzymać. Pieniądze zostaną wypłacone bowiem automatycznie. W pozostałych przypadkach należy wypełnić wniosek online na stronie bawarskiego Centrum Rodziny i Spraw Społecznych (Zentrum Bayern Familie und Soziales).

Familiengeld a inne świadczenia socjalne

Osoby korzystające ze świadczenia Hartz IV mogą spać spokojnie - pobieranie zasiłku Familiengeld nie wpłynie na wysokość innych świadczeń socjalnych.