Reklama
X

Einkommensteuer czyli podatek dochodowy w Niemczech

Jak obliczyć wymiar podatku dochodowego?

Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. W tym celu można skorzystać z tabeli z wyszczególnionymi dochodami oraz wymiarem podatku lub samemu obliczyć jego wymiar, posługując się prostym wzorem (patrz niżej).

Zanim jednak zaczniemy nasze obliczenia bądź przeszukiwanie tabelek, warto pamiętać, że dochód podlegający opodatkowaniu musi przekroczyć kwotę wolną od podatku w Niemczech czyli tzw. Grundfreibetrag. Kwota wolna od podatku w 2018 roku wyniosła odpowiednio 9.000 euro dla singli oraz 18.000 euro dla osób będących w związku małżeńskim.

Warto również pamiętać, że dochód podlegający opodatkowaniu w przypadku pracowników nie odpowiada rocznym zarobkom brutto, a zwykle jest on znacznie niższy. Dlaczego? Od rocznych zarobków brutto można odliczyć koszty uzyskania przychodu (Webungskosten) czyli np. wydatki na dojazdy do pracy, odzież roboczą, szkolenia czy prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego. Dodatkowo należy od wspomnianej sumy odjąć również inne kwoty wolne od podatku jak np. Kinderfreibetrag czyli kwotę wolną od podatku ze względu na posiadanie dzieci. Po odjęciu od zarobków brutto wszystkich wyżej wymienionych kosztów, mówiąc w dużym uproszczeniu, uzyskujemy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Kto nie jest pewny czy obliczony dochód na pewno jest właściwy, może skorzystać z kalkulatora [Klik!] lub znaleźć go na decyzji o wymiarze podatku dochodowego (Einkommensteuerbescheid).

 

Wzory i przykłady

Wymiar podatku dla osób będących singlami jest obliczany na podstawie tzw. taryfy podstawowej (Grundtarif). Jeśli jednak podatek jest obliczany dla małżonków, wtedy należy korzystać z tzw. stawki wspólnego opodatkowania czyli Splittingtarif. W razie wspólnego rozliczenia podatku, by uzyskać dochód podlegający opodatkowaniu (dpo) należy dodać dochody małżonków i podzielić je przez dwa.

Obliczanie wymiaru podatku odbywa się na podstawie pięciu kategorii dochodowych:

 

 • Jeśli dochód podlegający opodatkowaniu nie przekroczył w 2018 roku 9.000 euro, wymiar podatku dochodowego wynosi 0.
 • Jeśli dochód podlegający opodatkowaniu mieścił się między 9.001 a 13.996 wymiar podatku obliczamy następującym wzorem:

  y = (dpo−9.000)/10.000
  wpd = (997,80⋅y+1.400)⋅y

  Wskazówki:
  y to wartość referencyjna, pomagająca w uzyskaniu wysokości wymiaru podatku dochodowego.

  Skrót dpo oznacza dochód podlegający opodatkowaniu

  Skrót wpd oznacza wymiar podatku dochodowego

 

 • Jeśli dochód podlegający opodatkowaniu mieści się granicach między 13.997 a 54.949, korzystamy z poniższego wzoru wpierw obliczając wartość referencyjną z

  z = (dpo - 13.996)/10.000

  wpd = (220,13⋅z+2.397)⋅z+948,49

 

 • Jeśli dochód podlegający opodatkowaniu przekracza 54.950 euro, ale jest mniejszy niż 260.532 euro, wymiar podatku obliczamy poniższym wzorem:

  wpd = 0,42⋅dpo−8.621,75

 

 • Jeśli dochód podlegający opodatkowaniu przekracza 260.533 euro, stosujemy poniższy wzór:

  wpd = 0,45⋅dpo−16.437,70

 

Uwaga

W każdej z powyższych kategorii dochodowych wysokość podatku dochodowego Einkommensteuer jest zaokrąglana do pełnego euro!

 

Dla osób niebędących w związku małżeńskim (wymiar podatku obliczany na podstawie taryfy podstawowej), suma obliczona przy pomocy powyższych wzorów jest kwotą, którą należy odprowadzić do niemieckiego fiskusa.

Małżonkowie, którzy są rozliczani wspólnie na podstawie stawki wspólnego opodatkowania (Splittingtarif) ostateczny wymiar podatku dochodowego uzyskają po zastosowaniu jednego z powyższych wzorów i przemnożeniu wyniku przez razy? dwa.

 

Tabelki

Wymiaru podatku wcale nie trzeba obliczać przy pomocy wzorów. Jeśli znamy wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu możemy równie dobrze skorzystać z gotowych tabel. W tym celu rozróżniamy tabelę Grundtabelle oraz Splittingtabelle.

Single oraz małżonkowie, którzy zdecydowali się rozliczać osobno (tzw. Einzel­ver­an­la­gung) korzystają podobnie jak rozwodnicy, czy osoby będące w separacji lub owdowiałe (po 2 latach od śmierci partnera) z tabeli Grundtabelle.

Grundtabelle 2018, dla dochodu między 9.000 € a 250.199 € [LINK]
Grundtabelle 2018, dla dochodu między  9.000 € - 140.039 €, z uwzględnieniem dodatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag) oraz podatku kościelnego (Kirchensteuer) w wysokości 8% [LINK]
Grundtabelle 2018, dla dochodu między 9.000 € - 140.039 €, z uwzględnieniem dodatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag) oraz podatku kościelnego (Kirchensteuer) w wysokości 9%[LINK] 

Z tabeli Splittingtabelle skorzystają małżonkowie, którzy zdecydowali się na wspólne rozliczenie z podatku (Zusammen­ver­an­lagung). Z tej tabeli mogą korzystać również podatnicy będący rozwodnikami lub żyjący w separacji, jednak tylko w roku rozstania. Podobnie jest z osobami owdowiałymi. Mogą one korzystać ze stawki wspólnego opodatkowania do rozpoczęcia roku kalendarzowego następującego po śmierci partnera.

Splittingtabelle 2018, dla dochodu między 16.950 € a 280.079 € [LINK]
Splittingtabelle 2018, dla dochodu między 18.000 € a 155.039 €, z uwzględnieniem dodatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag) oraz podatku kościelnego (Kirchensteuer) w wysokości 8% [LINK]
Splittingtabelle 2018, dla dochodu między 18.000 € a 155.039 €, z uwzględnieniem dodatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag) oraz podatku kościelnego (Kirchensteuer) w wysokości 9% [LINK]

Uwaga: Podatek kościelny w Bawarii i Badenii-Wirtembergii stanowi 8% podatku dochodowego. W innych krajach związkowych jest to 9%.

Wykaz skrótów użytych w tabelach:

 • ESt - podatek dochodowy
 • ZvE - dochód podlegający opodatkowaniu