Reklama
X

Dofinansowanie nauki zawodu (Berufsausbildungsbeihilfe) w Niemczech

W celu umożliwienia nauki uznanego zawodu wymagającego określonego szkolenia w miejscu pracy lub poza nim Federalny Urząd Pracy wypłaca dofinansowanie nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB). W dzisiejszym artykule wskazujemy najważniejsze informacje dotyczące owego świadczenia.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie nauki zawodu?

Dofinansowanie zostaje przyznawane uczniom, którzy podczas zdobywania wykształcenia zawodowego nie mogą mieszkać z rodzicami z powodu dużej odległości od miejsca, w którym podejmują naukę zawodu. O taką pomoc mogą starać się również osoby powyżej osiemnastego roku życia, osoby będące w związku małżeńskim lub partnerskim (lub będące w separacji), jak również osoby posiadające przynajmniej jedno dziecko, nawet jeżeli mieszkają w małej odległości od domu rodzinnego.

Jak długo Urząd Pracy wypłaca dofinansowanie nauki zawodu?

Dofinansowanie zostaje wypłacane przez okres trwania nauki zawodu. Ważne, aby wniosek wpłynął do urzędu w terminie, najlepiej przed rozpoczęciem nauki zawodu. W przypadku złożenia wniosku po rozpoczęciu nauki, dofinansowanie zostanie wypłacone maksymalnie od początku miesiąca, w którym został on złożony.

Ile wynosi dofinansowanie nauki zawodu?

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju zakwaterowania. Pod uwagę brany jest dochód własny podejmującego naukę zawodu. Dochód osoby, z którą podejmujący naukę zawodu jest w związku małżeńskim lub partnerskim, jak również dochód jego rodziców, jest brany pod uwagę tylko wtedy, gdy przekracza kwotę wolną od podatku.

Jeżeli chcesz wcześniej w łatwy i szybki sposób sprawdzić czy w ogóle i w jakiej wysokości przysługuje Ci dofinansowanie nauki zawodu, możesz skorzystać z przelicznika wysokości dofinansowania na stronie internetowej www.babrechner.arbeitsagentur.de lub zorientować się na poniższych przykładach.

Oto dwa przykłady dla osób podejmujących naukę zawodu, które nie są w związku małżeńskim ani partnerskim, i które mieszkają w mieszkaniu własnościowym, jako sublokator, u krewnych lub w mieszkaniu studenckim:

Przykład 1

Nadine ma 17 lat, jest w stanie wolnym i mieszkała dotychczas z rodzicami w Rostock. Miejsce praktyk znalazła w Kiel. Wynajem pokoju w Kiel kosztuje ją 230 Euro miesięcznie. W pierwszym roku praktyk Nadine otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 320 Euro miesięcznie.

W jej miesięcznych kosztach utrzymania zostają uwzględnione:

Euro

Wydatki na podstawowe potrzeby

348

Ryczałt za wynajem

149

Dopłata, jeżeli przedłożone koszty najmu przekroczą 149 Euro (=81Euro), maksymalnie

75

Wydatki na ubrania robocze

12

Koszty transportu pomiędzy mieszkaniem a miejscem podejmowania nauki zawodu (bilet miesięczny)

41

Koszty dojazdu do domu rodzinnego raz w miesiącu

14*

Wydatki łącznie

639

 

Łączne wydatki zostaną zestawione z dochodem Nadine i jej rodziców.

 

 

Euro

Z dochodu Nadine

320

Zostaje odliczona kwota wolna od podatku

58*

Wliczony dochód Nadine wynosi

262

Pozostają wydatki (wydatki łącznie w wysokości 639 Euro pomniejszone o dochód Nadine w wysokości 262 Euro)

377

Dochód rodziców w wysokości

Zostaje wliczony, zostają jednak od niego odliczone kwoty wolne od podatku:

1900

Kwota wolna od podatku dla rodziców

1605

Następna kwota wolna od podatku w wysokości

567*

Łączna suma kwot wolnych od podatku

2172

 

*Koszty wyjazdu do domu rodzinnego raz w miesiącu oraz kwota wolna od podatku z dochodu Nadine w wysokości 58 Euro, jak również kwota wolna od podatku z dochodu rodziców w wysokości 567 Euro, mogą zostać rozliczone tylko wtedy, gdy dzienne dojazdy z mieszkania rodziców do miejsca nauki zawodu są niemożliwe do wykonania.

Dochód rodziców jest niższy od kwoty wolnej od podatku i dlatego nie jest wliczany. Gdyby dochód rodziców przekraczał kwotę wolną od podatku, tylko 50% dochodów nie byłoby wliczane. Przypomnijmy, dla Nadine obliczyliśmy pozostałe wydatki w wysokości 377 Euro. Z powodu, że kwoty wolne od podatku rodziców są wyższe od ich dochodów, nie zostają one wliczane. Tym samym Nadine otrzymuje prócz swojego wynagrodzenia dodatkowo 377 Euro dofinansowania nauki zawodu z Urzędu Pracy.

Przykład 2

Sven ma 19 lat, jest w stanie wolnym i mieszkał z rodzicami w Stendal. Ma siedmioletnią siostrę. Miejsce praktyk w zawodzie chemika znalazł w Halle. Jego małe mieszkanie w Halle kosztuje 240 Euro. Otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 345 Euro.

Przeanalizujmy przykład obliczeń raz jeszcze:

W jego miesięcznych kosztach utrzymania zostają uwzględnione:

Euro

Wydatki na podstawowe potrzeby

348

Ryczałt za wynajem

149

Dopłata, jeżeli przedłożone koszty najmu przekroczą 149 Euro (=91Euro), maksymalnie

 

75

Wydatki na ubrania robocze

12

Koszty transportu pomiędzy mieszkaniem a miejscem podejmowania nauki zawodu (bilet miesięczny)

33

Koszty dojazdu do domu rodzinnego raz w miesiącu

13*

Wydatki łącznie

630

 

Łączne wydatki zostaną zestawione z dochodem Svena i jego rodziców.

 

Euro

Z dochodu Svena

345

Zostaje odliczona kwota wolna od podatku

58*

Wliczony dochód Svena wynosi

287

Pozostają wydatki (wydatki łącznie w wysokości 630 Euro pomniejszone o dochód Svena w wysokości 262 Euro)

343

Dochód rodziców w wysokości

Zostaje wliczony, zostają jednak od niego odliczone kwoty wolne od podatku:

2900

Kwota wolna od podatku dla rodziców

1605

Kwota wolna od podatku dla siostry

485

Następna kwota wolna od podatku w wysokości

567*

Łączna kwota wolna od podatku

2657

Dochód po odliczeniach

(2900 Euro minus 2657 Euro);

 

243

Z tego 55% pozostaje niewliczone

(50% dla rodziców i 5% dla siostry)

 

133,65

Wliczany dochód rodziców

109,35

Od dochodu Svena po odliczeniach, czyli w wysokości 343 Euro odejmujemy wliczany dochód rodziców w wysokości 109,35 Euro, co daje pozostałe wydatki w wysokości 233,65 Euro. Sven otrzymuje prócz swojego wynagrodzenia za praktyki dodatkowe 234 Euro (zaokrąglone) dofinansowania nauki zawodu z Urzędu Pracy.

 

W niektórych miejscowościach znajdują się akademiki dla praktykantów. W przypadku zakwaterowania w akademiku, internacie lub w przedsiębiorstwie, w którym praktykant uczy się zawodu, wraz z pełnym wyżywieniem, są brane pod uwagę inne progi wydatków. Szczegółowych informacji na ten temat udziela poradnictwo zawodowe (zespół U25) Urzędu Pracy.

W jakich przypadkach dofinansowanie nauki zawodu nie jest w ogóle przyznawane lub jest przyznawane drogą wyjątku?

Dofinansowanie nauki zawodu nie jest przyznawane w przypadku wyksztalcenia szkolnego (np. psychoterapeuta). Dofinansowanie nie jest również przyznawane osobie, która zdobyła już wykształcenie zawodowe, obojętnie jakiego rodzaju (w miejscu pracy, poza nim lub szkolne), które trwało minimum dwa lata. Tylko w nielicznych przypadkach może być rozpatrywany wniosek o dofinansowanie nauki drugiego zawodu.