Reklama
X

Świadczenie Kindergeld a 500+ czyli gdzie mieszkają dzieci?

Rozszerzony program 500+ zaczął działać 1 lipca 2019. Zniesione zostało kryterium dochodowe. Od tego miesiąca dodatkowe pieniądze należą się także na pierwsze dziecko. W ciągu zaledwie 2 dni funkcjonowania rozszerzonego programu złożono ponad milion wniosków online poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. 

Można również składać już wnioski o 300+ na dobry start. "W dwa dni działania 500+ na każde dziecko wpłynęła rekordowa liczba wniosków online. Złożono już MILION wniosków. Razem ze świadczeniem dobry start to niemal 1,5 mln wniosków. Tak wygląda Polska cyfrowa w praktyce. Brawo dla polskich rodzin" - napisała minister na Twitterze. Przypomnijmy - podczas ostatniej kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość zaskoczyło wyborców nową propozycją. W ramach tak zwanej nowej piątki PiS zaproponowało objęcie programem 500 plus także pierwsze, niepełnoletnie dzieci w rodzinie.

500+ także na pierwsze dziecko
Efekt jest taki, że już od 1  lipca 2019 roku rodzice mogą składać wnioski online (od 1 sierpnia w wersji papierowej w urzędzie ) o świadczenie także dla pierwszego dziecka. Wcześniej o przyznaniu świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko decydowały kryteria dochodowe. Przekroczenie dochodu nawet o kilka złotych skreślało szanse na otrzymanie dodatkowego świadczenia na dziecko. Zwłaszcza w stosunku do samotnie wychowujących rodziców było to bardzo niesprawiedliwe postępowanie. Kryterium ustalone na poziomie 800 zł na osobę czy też 1200 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne, pracując nawet za pensję minimalną było przekroczone. Do dochodu wliczało się bowiem także zasądzone na dziecko alimenty. Przy braku dokumentu potwierdzającego otrzymywanie alimentów procedura była jeszcze bardziej skomplikowana.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Gdy jedno z rodziców podejmuje pracę za granicą, zachodzi konieczność ustalenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Sytuacja ta ma miejsce zarówno na etapie rozpatrywania wniosku o świadczenia rodzinne, jak również w przypadku wyjazdu do pracy w trakcie pobierania świadczenia. Pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma to państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. Jeżeli tylko jeden z rodziców pracuje to świadczenia wypłaca kraj, w którym opiekun pracuje. Jeżeli działalność zawodowa wykonywana jest przez oboje rodziców i to w dwóch różnych krajach pierwszeństwo ma to państwo, w którym mieszkają dzieci. Na przykład ojciec pracuje w Niemczech, matka pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Polsce – pierwszeństwo wypłaty świadczeń ma w tym wypadku Polska i właśnie w myśl tych przepisów powinniśmy złożyć wniosek najpierw w polskim urzędzie. Adekwatnie do powyższego przykładu, gdy tato pracuje w Niemczech, a mama pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.

Oboje rodziców pracuje w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.
W przypadku gdy do wypłaty świadczeń uprawnione są 2 państwa to z drugiego kraju można otrzymać tak zwany dodatek dyferencyjny. Jeśli w Polsce otrzymamy 500 plus, to z Niemiec możemy jeszcze otrzymać różnice w wysokości około 80 euro. W przypadku pobierania Kindergeld czy Familienbeihilfe z Austrii w pełnej wysokości nie otrzymamy już w Polsce dodatku deferencyjnego, ponieważ świadczenie w Polsce jest niższe niż świadczenie niemieckie/austriackie.

Czy składać wniosek na 500+ jeśli tylko jedno z rodziców pracuje za granicą ?
W myśl przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 500+ w Polsce nie będzie się należeć w przypadku pracy tylko jednego rodzica za granicą. Czy takim wypadku mimo to składać wniosek? Wielu rodziców ma wątpliwości. Odpowiedź jest jednoznaczna. Koniecznie należy złożyć wniosek o 500 + na wszystkie wychowujące się we wspólnym gospodarstwie dzieci. Wnioski należy składać co roku. Zagraniczny urząd może sobie potrącać świadczenia, które potencjalnie możemy otrzymać w kraju zamieszkania dzieci. Mając decyzję nie przyznającą nam świadczeń w Polsce możemy się odwołać w razie niekorzystnej dla nas decyzji z zagranicznego urzędu. Musimy pamiętać o terminowym złożeniu dokumentów. Według obecnie obowiązujących przepisów decyzja wydawana jest od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu zasiłkowego, a więc do 30 września następnego roku w przypadku świadczenia 500+ oraz do 31 października następnego roku w przypadku zasiłku rodzinnego. W tym roku, w związku ze zmianami, okres zasiłkowy na pierwsze dziecko będzie trwał od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2020 roku. Na drugie i kolejne dzieci w rodzinie okres zasiłkowy trwa, w przypadku aktualnej decyzji, od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.

Czy muszę składać ponownie wniosek dysponując aktualną decyzją?
Tak, należy złożyć kolejny wniosek na pierwsze dziecko nawet jeśli dysponujemy aktualną, negatywną decyzją na okres zasiłkowy 2018/ 2019 na okres od 01.10.2018 do 30.09.2019 nie przyznającą nam świadczenia wychowawczego. Wobec zmiany przepisów w zakresie przyznawania 500+ również na pierwsze dziecko powinniśmy złożyć ponowny wniosek na okres od 01.07.2019.

Czy Kasa Rodzinna potrąci sobie 500+ ?
Familienkasse czyli Kasa Rodzinna już wysyła listownie decyzje z informacją dla pobierających Kindergeld z Niemiec, że od lipca świadczenie zostaje pomniejszone o 500 zł na pierwsze dziecko w związku ze zmianą przepisów. Decyzja Familienkassy to tak zwana decyzja tymczasowa. Oznacza to że w przypadku gdy 500+ nie będzie nam się należeć i przedstawimy decyzję negatywną Kindergeld zostanie wyrównany do ustawowej wysokości. Nie dysponując aktualną decyzją na 500+ nie mamy podstaw do odwołania się od decyzji Familienkassy.

Czy po otrzymaniu decyzji na 500+ muszę poinformować zagraniczny urząd?
Polski urząd powinien powiadomić o swojej decyzji odpowiednik zagraniczny. W treści decyzji powinna być zawarta taka informacja. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku informowania zagranicznego urzędu o fakcie i treści otrzymanej decyzji na świadczenia rodzinne w Polsce. Decyzję należy przetłumaczyć w najważniejszych fragmentach i wraz z listem przewodnim dosłać do zagranicznego urzędu.